събота, 29 септември 2012 г.

Споделените възможности на клавиатурата

Вашата компютърна клавиатура предлага повече, отколкото предполагате. Спокойно може да набирате символи, които ги няма върху клавишите, като натискате и задържате клавиша Alt и едновременно натискате цифри в дясната част на клавиатурата.


Какво се получава:

Alt + 1 = ☺
Alt + 2 = ☻
Alt + 3 = ♥
Alt + 4 = ♦
Alt + 5 = ♣
Alt + 6 = ♠
Alt + 7 = •
Alt + 8 = ◘
Alt + 9 = ○
Alt + 10 = ◙
Alt + 11 = ♂
Alt + 12 = ♀
Alt + 13 = ♪
Alt + 14 = ♫
Alt + 15 = ☼
Alt + 16 = ►
Alt + 17 = ◄
Alt + 18 = ↕
Alt + 19 = ‼
Alt + 20 = ¶
Alt + 21 = §
Alt + 22 = ▬
Alt + 23 = ↨
Alt + 24 = ↑
Alt + 25 = ↓
Alt + 26 = →
Alt + 27 = ←
Alt + 28 = ∟
Alt + 29 = ↔
Alt + 30 = ▲
Alt + 31 = ▼
 

2 коментара: