сряда, 28 ноември 2012 г.

Забавен тест от интервютата за работа

Четири въпроса, използвани от отделите за човешки ресурси в някои водещи корпорации, за да установят дали кандидатите за работа са подходящи за ръководна длъжност.
1.Как ще вкарате един жираф в хладилник?
Правилният отговор е: Ще отворя хладилника, ще вкарам жирафа и ще затворя вратата.
Отговорът разкрива имате ли склонност към усложняване на решенията при сравнително прости задачи.


 2: Как ще пъхнете в хладилника слон?
Грешният отговор - Ще отворя хладилника, ще напъхам слона и ще затворя вратата.
Верният : Ще отворя хладилника, ще измъкна жирафа, ще  напъхам слона и ще затворя вратата.
  Този въпрос изяснява дали сте способни да вземате предвид предишните си действия при приемане на някакво решение.

3: Лъвът повикал всички животни на събрание. Дошли всички, освен едно. Кое е това животно.
Правилният отговор е Слонът. Нали е в хладилника. 
Въпросът проверява паметта ви. 
Дори да не сте отговорили правилно на предишните въпроси, имате шанс да блеснете с последния.
4. Пред вас е широка река, която трябва да пресечете, но в нея обитават крокодили. Как ще преминете?
 Правилният отговор е: Плувайки. Крокодилите са на събрание при лъва. 
Въпросът помага да се установи учите ли се от собствените грешки.

1 коментар: